Metod


Många av de uppdrag vi får handlar om att hjälpa en grupp ledare eller medarbetare från A, befintlig kompetensnivå, till B, ett ändrat och förbättrat arbetssätt. Vi nöjer oss inte med att våra kursdeltagare ska tänka annorlunda efter en utbildningsinsats. De ska också känna på ett annat sätt, ha ett mätbart förbättrat förhållningssätt till sina kunder eller kollegor och säga, skriva samt agera mycket mer professionellt i sina respektive yrkesroller.

Det är viktigt att allt vi lär ut har en direkt koppling till vardagen för den målgrupp vi arbetar med. Därför består en stor del av det kursmaterial vi använder oss av, av exempel från målgruppens vardag. Det samlar vi in före insatserna i en förstudie i mindre eller något större omfattning beroende på hur djupt utvecklingsinsatsen ska genomföras och vilka resultat som ska nås.

I våra lärsituationer såsom workshops, utbildningspass och föreläsningar tar vi hänsyn till olika personers behov, deras lärstilar och även helt andra parametrar såsom hur länge de klarar av att sitta stilla. Det skiljer sig ofta åt mellan olika målgrupper och är viktigt att anpassa för att säkerställa mest möjliga effekt och receptivitet. Vi arbetar mycket med bilder och liknelser i en ständig dialog mellan
kursledare och deltagare.

Vi tror på att mycket interaktion tydligt ökar lärandet i kurslokalen. Ofta följs våra utbildningsinsatser upp av personlig coaching eller medlyssning. På så sätt hjälper vi våra kunder att kunna ta till sig av allt från utbildningen och lätt kunna gå från ord till handling.

Det språk vi använder är jordnära och vi är noga med att alla ska förstå och kunna ta till sig av hur de själva ska kunna lyckas bättre i vardagen.

Vi smittar våra kunder med vår energi och har starkt driv och ger oss inte förrän de vi tränar och utvecklar når den framgång de och våra uppdragsgivare önskar.

Våra erbjudanden

COACHING

Vi hjälper dig som individ att leda dig själv mot ett bestämt mål med hjälp av kvalitativ 
coachteknik.
Läs mer...
FÖRSÄLJNING

Låt oss hjälpa dig och dina säljkollegor 
att fokusera på de saker som gör er så framgångsrika som möjligt.
Läs mer...
SERVICE & BEMÖTANDE

Professionellt bemötande och en hög grad 
av kundservice behövs på alla nivåer i en 
organisation. Det förbättrar lönsamheten!
Läs mer...
LEDARSKAP

Hög självinsikt, förbättrat förhållnings-
sätt till andra och hög kompetens inom 
coaching, då når ledare sina mål och 
får medarbetare som trivs.
Läs mer...


Låt oss hjälpa dig


Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig eller din organisation att ta flera kliv i er utveckling.
Maila till info@proutveckling eller ring oss på 08 514 830 00 alt. 070 514 38 07 så får vi kontakt.