Om Professionell Utveckling


Professionell Utveckling i Sverige AB är ett företag med medarbetare som arbetat länge med utbildning och kompetensutveckling. 1997 började vi utveckla individer och organisationer i coachande ledarskap, sälj- och servicebemötande inom telekombranschen. Därefter har vi ständigt utvecklat våra koncept och metoder inom dessa kompetensområden och arbetar med många olika branscher och verksamheter, inom både privat och offentlig sektor.

Våra erbjudanden

COACHING

Vi hjälper dig som individ att leda dig själv mot ett bestämt mål med hjälp av kvalitativ 
coachteknik.
Läs mer...
FÖRSÄLJNING

Låt oss hjälpa dig och dina säljkollegor 
att fokusera på de saker som gör er så framgångsrika som möjligt.
Läs mer...
SERVICE & BEMÖTANDE

Professionellt bemötande och en hög grad 
av kundservice behövs på alla nivåer i en 
organisation. Det förbättrar lönsamheten!
Läs mer...
LEDARSKAP

Hög självinsikt, förbättrat förhållnings-
sätt till andra och hög kompetens inom 
coaching, då når ledare sina mål och 
får medarbetare som trivs.
Läs mer...Så här säger ett axplock av våra kunder om samarbete och kvalitet:

"Jag har arbetat tillsammans med tre mycket kompetenta coacher från Proutveckling med att utveckla delar av min säljkår samt att utveckla mig själv och mitt ledarskap. Samtliga coacher har en mycket stor förmåga och kompetens att snabbt sätta sig in i olika individers situationer. På ett mycket lärorikt sätt utbildar de och coachar så att individen får en insikt i sin egen personlighet samt att förstå vad som gör att omgivningen påverkas. Den insikt och förståelse som ges, hjälper individen att möta de situationer som uppkommer och hur bäst hantera dessa.


För min egen del har jag fått en mycket stor insikt i hur min egen person påverkar de olika individerna och förstår nu bättre hur jag ska anpassa mitt ledarskap till att leda individerna enligt deras egna förutsättningar med min egen i åtanke. Med andra ord så har det blivit en lugnare tillvaro utan onödiga ”virvelvindar” i vårt dagliga arbete.
Jag vill även stark rekommendera att använda Proutveckling när/om det finns individer som i sitt dagliga arbete behöver hitta en ny väg att ta in på och bryta gamla mönster och vanor. Min erfarenhet är att de individer som fått hjälp har idag en mer strukturerad daglig tillvaro samt är mycket lugnare i sitt agerande. Genomslaget har visat sig bli starkare med extern hjälp."

Åke Karlsson – Försäljningschef Atea Sverige AB"Charlottes utbildning i coachande ledarskap har gett mig ovärderliga metoder i att förstå hur olika personligheter fungerar och vilken sorts ledarskap de behöver. Hennes kompetens inom personlighetstyper är nog bland den främsta i Sverige. Jag har kunnat använda både ett individ-och situationsanpassat ledarskap tack vare alla de verktyg jag har fått. Det jag framför allt uppskattat i Charlottes coachning är den praktiska tillämpningen och uppföljningen. Hon har en fantastisk förmåga att vara pedagogisk, inspirerande och coacha fram det bästa resultatet hos varje individ. Jag kan varmt rekommendera henne."

Gina Azaric – Marknadschef på 3


"Camilla är en bra kursledare. Hon låter deltagarna experimentera med många övningar. Hon lyssnar och ger konkreta förslag för förbättring. Hon är rätt person på rätt plats. Det är den bästa kursen jag har gått. Att öva på att lyssna är en vikig sak i mitt arbete och jag är så glad att jag fick lära mig det i kursen. Tack för en trevlig och nyttig kurs!"

Yosef Bekele – Intern tränare på MTR Stockholm


"Med ett mycket starkt kundfokus, engagemang och en enorm drivkraft att förbättra och utveckla skapar Charlotte och hennes kollegor enastående resultat. Jag har haft förmånen att få jobba med Charlotte i två olika organisationer och hennes insatser har, inte bara förändrat, utan tagit oss till nya nivåer. Jag kan varmt rekommendera Charlotte och jag ser fram emot vårt fortsatta samarbete."

Jonas Palmberg - Chef Handels Direkt på Handelsanställdas förbund


"Charlotte is a miracle worker. Or to be more precise, she makes me a miracle worker. When I have had challenging employees or customers, the sucessrate is 100% after a coaching session with Charlotte. I truly recommend her to anyone with a will to become a better leader."

Martin Söderberg – Leveranschef Formpipe Software AB


"Jag har jobbat med Charlotte under flera år då hon har varit både verksamhetsutvecklare, utbildare och personlig coach. Charlotte har hela tiden arbetet oerhört professionellt och målmedvetet. Jag har sett klar utveckling av hela organisationen men också personlig utveckling hos alla individer Charlotte har arbetat med. Jag är mycket glad att fått möjligheten att arbeta med Charlotte och jag ser fram emot att arbeta med henne igen. Jag kan verkligen rekommendera Charlotte som verksamhetsutvecklare, utbildare och personlig coach."

David Treiberg – Creative sales and marketing manager


"När jag fick en coach från Professionell Utveckling så var det tydligt hur mycket de kan om olika personligheter och dess utmaningar. Vi slapp därför ägna en massa tid åt att coachen först skulle lära känna mig. Det blev inget flum med långt ”psykologsnack” utan direkt fokus på vad vi kan göra för att utveckla mig.

Min coach har en personlighet som du både hyser respekt för men där du också vågar lätta sitt hjärta med information som du kanske inte gärna lämnar ifrån dig. Hon engagerar sig starkt med mycket värme men också med vassa argument då det behövs. Mycket professionellt och mycket trovärdigt lärande. Väldigt närvarande och ofta med öppna frågor för att du själv skulle kunna diskutera dig fram till svaret. Direkt vägledning och rådgivning kommer när svaret sitter långt inne eller inte känns greppbart."

Robert Folcke – Specialistsäljare på Atea Sverige AB


"Samarbetet med Professionell Utveckling bidrar mycket till teamets och verksamhetens utvecklingsresa. Det i sin tur har gett bättre leveranser och höjd kvalitet i arbetet. En individuella coachingen parallellt med skräddarsydda utbildningsinsatser får både medarbetare och chefer att växa"

Pia Snäcke – sektionschef Unionen Student


Fler rekommendationer finns att läsa på LinkedIn.Låt oss hjälpa dig


Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig eller din organisation att ta flera kliv i er utveckling.
Maila till info@proutveckling eller ring oss på 08 514 830 00 alt. 070 514 83 07 så får vi kontakt.