Försäljning


Många säljare idag är i behov av att förbättra sin säljteknik, även om de arbetat länge med försäljning. Det är alldeles för lätt att fastna i sin häftiga säljpresentation, sina avancerade tekniska lösningar eller i sin egen starka vilja att nå sin budget eller få sin provision.

Vi hjälper våra kunder att hitta de enkla och effektiva säljteknikerna och verktygen. Det tillsammans med basen inom försäljning, att maximera din lyhördhet och att arbeta med kvalitativa kraftfulla frågor för att fånga in kundens totala behov ger tydliga resultat. Argumentationsteknik är ofta det säljare är bäst på och som vi behöver lägga minst tid på att utveckla. En stor del av säljutvecklingen handlar istället om vilket förhållningssätt du har till dina köpande kunder, dina potentiella s k ”kalla kunder” och ditt pris. Vi hjälper er att bli skickliga på invändningsbehandling och att lyckas ta hem affären. Det är också viktigt hur du lyckas samarbeta med dina kollegor internt så att kunden verkligen får den leverans du sålt. Vi hjälper säljare att överträffa kundernas förväntningar efter att både säljprocessen och leveransprocessen är avslutad. Som säljare är du i kundens ögon ofta ansvarig för alla delar.

Säljchefers behov kan vara att bli bättre på målstyrning och att sätta nyckeltal, men oftare är det uppföljning, coachning av säljarnas utveckling och motivation samt att avsätta tid för sambesök som är en större utmaning. Sambesöken behöver vara kvalitativa och skapa motivation hos säljaren för att utvecklas. Vi hjälper våra kunder med alla delar, även att klartlägga vilka områden som har störst utvecklingspotential.

Våra erbjudanden

COACHING

Vi hjälper dig som individ att leda dig själv mot ett bestämt mål med hjälp av kvalitativ 
coachteknik.
Läs mer...
FÖRSÄLJNING

Låt oss hjälpa dig och dina säljkollegor 
att fokusera på de saker som gör er så framgångsrika som möjligt.
Läs mer...
SERVICE & BEMÖTANDE

Professionellt bemötande och en hög grad 
av kundservice behövs på alla nivåer i en 
organisation. Det förbättrar lönsamheten!
Läs mer...
LEDARSKAP

Hög självinsikt, förbättrat förhållnings-
sätt till andra och hög kompetens inom 
coaching, då når ledare sina mål och 
får medarbetare som trivs.
Läs mer...Låt oss hjälpa dig


Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig eller din organisation att ta flera kliv i er utveckling.
Maila till info@proutveckling eller ring oss på 08 514 830 00 alt. 070 514 38 07 så får vi kontakt.

Våra erbjudanden