Ledarskap


Det är klassiskt att säga, för att leda andra behöver du kunna leda dig själv. När vi arbetar med att utveckla våra kunder i ledarskap så är det ofta två viktiga aspekter som har avgörande betydelse för om du lyckas som ledare. Hur stor kunskap, medvetenhet du har om dig själv och hur dina medarbetare fungerar samt hur bra du är på att coacha och stötta deras utveckling. De ledare som är bra på dessa två delar får ett stort försprång.

Vi har mycket djup kompetens inom typteori, att förstå hur olika personligheter fungerar vilket vi gärna lär ut och arbetar med. Typteori, vare sig vi kallar det för MBTI, Disc, Jung, IPU eller JTI, utgörs av viktiga beståndsdelar i hur en person fungerar på arbetet, även om det inte säger allt. Förstår vi denna grundläggande plattform som människor står på har vi mycket enklare att leda våra medarbetare, speciellt de som är olika oss själva. Professionell Utveckling tror mer på att behandla andra så som de vill bli behandlade än tvärtom.

Hur fattar dina kollegor främst sina beslut, var får de sin mesta energi ifrån, är de mer beslutsföljare eller mer beslutsfattare? Har de behov av frihet eller behov av struktur? Det påverkar vilken sorts ledarskap de behöver. När du vet hur de uppfattar dig, vad dina egna styrkor och akilleshälar är samt att du förstår vad medarbetarna behöver för att vara så framgångsrika som möjligt och trivas så bra som möjligt då behöver du professionell coachteknik för att utveckla dem.

Coachning är mer ett förhållningssätt till andra människor än ett ledarverktyg. Om vi genuint ser och tror att alla människor har kraften att växa, bara vi ”vattnar” dem på rätt sätt, tillför den näring som just de behöver och har förståelse för vad som driver deras motivation och växtkraft, då kan en medarbetare utvecklas oerhört långt.

Att lära sig coachningstekniker är ganska lätt i teorin, en större utmaning i praktiken. Därför innehåller våra coachutbildningar alltid ett stort mått praktisk träning för att du ska lämna våra coachutbildningar med tillräckliga praktiska färdigheter för att det ska bli något du fortsätter använda varje dag, ofta resten av ditt liv.

Professionell Utveckling arbetar även med en mängd andra ledarverktyg men tror på att säkra basen coaching och kunskapen om olika personligheter först. Därefter kan vi bygga på med fördjupningsverktyg såsom konflikthantering, utvecklingssamtalsteknik, förhandlingsteknik, presentationsteknik eller andra specifika behov som finns hos ledare och chefer.

Rekrytering
I samband med de utvecklingsinsatser vi genomför så stöttar vi också våra uppdragsgivare i deras rekryteringsprocesser. Vi hjälper till att analysera CVn, djupintervjuar kandidater och coachar samt ger råd kring vilken kandidat som bäst kan matcha de behov som finns på företaget och framförallt den arbetsgrupp de ska leda.

Våra erbjudanden

COACHING

Vi hjälper dig som individ att leda dig själv mot ett bestämt mål med hjälp av kvalitativ 
coachteknik.
Läs mer...
FÖRSÄLJNING

Låt oss hjälpa dig och dina säljkollegor 
att fokusera på de saker som gör er så framgångsrika som möjligt.
Läs mer...
SERVICE & BEMÖTANDE

Professionellt bemötande och en hög grad 
av kundservice behövs på alla nivåer i en 
organisation. Det förbättrar lönsamheten!
Läs mer...
LEDARSKAP

Hög självinsikt, förbättrat förhållnings-
sätt till andra och hög kompetens inom 
coaching, då når ledare sina mål och 
får medarbetare som trivs.
Läs mer...Låt oss hjälpa dig


Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig eller din organisation att ta flera kliv i er utveckling.
Maila till info@proutveckling eller ring oss på 08 514 830 00 alt. 070 514 38 07 så får vi kontakt.

Våra erbjudanden