Service & bemötande


Att lära sig bemöta andra människor professionellt är något som de flesta yrkesgrupper har nytta av, på alla nivåer i en organisation. Många gånger handlar det om attityd, hur du kan styra det intryck andra får av dig och hur du kan visa dig tillmötesgående och professionell i din kommunikation, både internt och externt. Det har ett starkt samband med hur nöjda era kunder är och hur mycket er försäljning ökar.

Vi tror att du vinner mer på att agera professionellt mot dina kunder såväl som gentemot dina kollegor. Vi hjälper alltså dig eller dina kollegor att utveckla kommunikationen i mötet mellan människor. Då handlar det om alla delar, kroppsspråket, tonfallet och om ordvalen förför istället för förstör.

Idag kommunicerar de flesta yrkesgrupper via telefon, mejl och personliga möten. Många använder också olika former av sociala medier för att kommunicera med andra. Professionell Utveckling kan hjälpa dig och dina medarbetare att utvecklas i dessa ämnesområden, både i tal och skrift.

Vi har lång erfarenhet av att stötta dem som arbetar med ännu tuffare utmaningar i sin kommunikation såsom missnöjda kunder och reklamationer i tal och skrift. I dessa situationer är det än mer viktigt att vara trygg i de specifika verktyg och förhållningssätt du behöver för att hantera både dina egna känslomässiga reaktioner och den du möter. I reklamationssituationer behöver vi behålla en affärsmässig nivå där både kunden och företaget vi representerar upplever situationen professionellt hanterad. Samtidigt som vi behöver landa situationen utan att behöva blanda in t ex jurister eller i värsta fall Allmänna ReklamationsNämnden.

Medlyssning

Medlyssning betyder att vi coachar medarbetare baserat på telefonsamtal som de ringer upp eller tar emot från kunder, ofta tillsammans med mejl som de skriver. Genom medlyssning fångar vi både omedvetna och medvetna förmågor och utvecklingsområden på ett bra och enkelt sätt. I medlyssning är basen alltid att stötta klienten att själv hitta sin motivation och sitt eget sätt att nå framgång i sina kontakter, med stöd av medlyssnaren.

Målgruppen för medlyssning är ofta innesäljare eller medarbetare som arbetar med kundkontakter på telefon t ex kundtjänst, innesälj, support eller växel. Detta är en insats vi genomför på individnivå efter att en grupp medarbetare fått nya verktyg att använda på en utbildning. För vissa är det en sak att höra kloka saker på en kurs och en annan sak att använda dem i varje kundkontakt. Med medlyssning får varje medarbetare individuellt stöd och hjälp. Våra erfarenheter är att hos de av våra kunder som satsat på medlyssning efter en utbildning, använder deltagarna mer än 90% av de verktyg de lärt sig på kursen i sina kundkontakter.

Vi utbildar även ledare i coachande medlyssningsteknik så att de själva kan medlyssna med sina medarbetare

Våra erbjudanden

COACHING

Vi hjälper dig som individ att leda dig själv mot ett bestämt mål med hjälp av kvalitativ 
coachteknik.
Läs mer...
FÖRSÄLJNING

Låt oss hjälpa dig och dina säljkollegor 
att fokusera på de saker som gör er så framgångsrika som möjligt.
Läs mer...
SERVICE & BEMÖTANDE

Professionellt bemötande och en hög grad 
av kundservice behövs på alla nivåer i en 
organisation. Det förbättrar lönsamheten!
Läs mer...
LEDARSKAP

Hög självinsikt, förbättrat förhållnings-
sätt till andra och hög kompetens inom 
coaching, då når ledare sina mål och 
får medarbetare som trivs.
Läs mer...Låt oss hjälpa dig


Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig eller din organisation att ta flera kliv i er utveckling.
Maila till info@proutveckling eller ring oss på 08 514 830 00 alt. 070 514 38 07 så får vi kontakt.

Våra erbjudanden