Resultat


Befinner du dig i en situation som skulle kunna se mycket bättre ut och som ibland känns omöjlig att hantera? Har du medarbetare eller motarbetare på arbetet just nu? Leder du medarbetare som skulle kunna arbeta mycket mer effektivt eller agera mer professionellt, både internt tillsammans eller externt med kunder eller andra intressenter? Har du själv kundkontakter som du ska sälja till eller ge bästa möjliga service till men inte känner att du når fram så bra som du skulle önska?

Vi har hjälpt många organisationer och individer att förbättra sitt resultat flera gånger om, både vad gäller lönsamhet, trivsel och framgång i kommunikationen. Utvecklingen kan ofta mätas både kvalitativt samt kvantitativt genom t ex medlyssning, förkortade samtalstider med bibehållen kvalitet, försäljningsökning, nöjdkundindex samt nöjdmedarbetarindex. Vi arbetar med att mäta kompetensnivåer före, under och efter en utvecklingsinsats, antingen på gruppnivå, individnivå eller båda delarna.

Våra erbjudanden

COACHING

Vi hjälper dig som individ att leda dig själv mot ett bestämt mål med hjälp av kvalitativ 
coachteknik.
Läs mer...
FÖRSÄLJNING

Låt oss hjälpa dig och dina säljkollegor 
att fokusera på de saker som gör er så framgångsrika som möjligt.
Läs mer...
SERVICE & BEMÖTANDE

Professionellt bemötande och en hög grad 
av kundservice behövs på alla nivåer i en 
organisation. Det förbättrar lönsamheten!
Läs mer...
LEDARSKAP

Hög självinsikt, förbättrat förhållnings-
sätt till andra och hög kompetens inom 
coaching, då når ledare sina mål och 
får medarbetare som trivs.
Läs mer...Låt oss hjälpa dig


Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig eller din organisation att ta flera kliv i er utveckling.
Maila till info@proutveckling eller ring oss på 08 514 830 00 alt. 070 514 83 07 så får vi kontakt.